Public relations: advies en begeleiding

Media relaties zijn meer dan alleen de organisatie van meetings, persreizen en persberichten. Aangezien zij eveneens een uitbreiding zijn van public relations, leunen zij hier sterk bij aan.

Ervaring leert ons dat, wanneer men met een probleem zit, het soms beter is om hulp van een derde in te roepen. Een meer objectieve kijk op de zaak brengt vaak meer innovatieve ideeën aan het licht.

Media relaties zijn onontbeerlijk in het overbrengen van Uw boodschap naar onafhankelijke kanalen: de leden van de pers.

Om een topkwaliteit te bereiken, brainstormen we voortdurend met journalisten, fotografen en redacteurs zodat we de steeds opnieuw creatieve oplossingen weten te vinden.

Doorheen de jaren hebben we hechte contacten opgebouwd met de leden van de Belgische en Nederlandse pers.

Dit op basis van een begripvolle relatie en wederzijds respect.